Για τον έλεγχο πληρότητας οικοδομικής άδειας, στην περίπτωση αλλαγής μελέτης με αύξηση συντελεστή δόμησης, οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να προσκομίσουν τα ακόλουθα στην Πολεοδομία:
 1. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ
 2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΝΑΛΗΨΗΣ
 3. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ
 4. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 5. ΠΙΝΑΚΙΔΙΟ ΑΜΟΙΒΗΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
 6. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
 7. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
 8. ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 9. ΤΕΧΝΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ
 10. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
 11. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ (ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑ)