Χωρίς καμία απολύτως προυπόθεση θα δίνεται παράταση των οικοδομικών αδειών σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος . Η παράταση δίνεται έως 29-2-2016.
Ειδικότερα η εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑ αναφέρει ότι μετά την δημοσίευση και εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4258/2014 (ΦΕΚ 95/Α/14) και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.3, που αφορά στην παράταση ισχύος κατά τρία έτη των οικ.αδειών οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2014, 2015 και έως 29-2-2016, επισημαίνουμε ότι ο Νόμος αναφέρεται σε οικοδομικές άδειες που λήγουν εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων με οποιαδήποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προϋποθέσεις.
Για την ανωτέρω παράταση, δεν απαιτείται ουδεμία περαιτέρω διαδικασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.